Tricoderma sp

Công Dụng

  • Dùng như nhân tố kiểm soát sinh học. (biocontrol agents)
  • Dùng trong công nghiệp sản xuất enzyme ( Cellulase, Xylanase, Chitinase…)
  • Dùng trong sản xuất phân bón vi sinh.
  • Dùng trong các sản phẩm phân giải các hợp chất hữu cơ. (Xử lý rác, phân, hầm cầu…)

 

 

 

 

0935107578
challenges-icon chat-active-icon