Category Archives: Đào Tạo Và Tư Vấn

Dịch vụ tư vấn
+Tư vấn các kỹ thuật cây trồng.
+Tư vấn ứng dụng phân bón vi sinh vật, phân bón sinh học phục vụ xuất nông nghiệp hữu cơ
+Tư vấn xử lý chất thải hữu cơ trong nông nghiệp và thuỷ sản
+Hỗ trợ, tư vấn đại lý điều kiện buôn bán phân bón.
– Dịch vụ đào
+ Kỹ thuật ứng dụng vi sinh vật nông nghiệp cho canh tác nông nghiệp.
+ Kỹ thuật ứng dụng nuôi cấy vi sinh, hoạt hoá vi sinh vật quy mô hộ gia đình.
– Dịch vụ cung cấp nguyên liệu vi sinh vật đầu vào
+ Vi sinh phục vụ trồng trọt
+ Vi sinh xử lý nước ao nuôi thuỷ sản
+ Vi sinh ứng dụng bảo vệ thực vật
+ Chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

0935107578
challenges-icon chat-active-icon